PORON ספוגי

PORON FOAM SHEET

ספוגי PORON על בסיס יוריטאן, בעלי תאים פתוחים, עם "זיכרון" וחזרתיות של 100% לאורך שנים, משמשים לשיכוך תנודות, ריסון אנרגיות איטום נוזלים וגזים, בידוד טרמי, בידוד אקוסטי.

לשימושים צבאיים, היי טק, אפליקציות משרדיות, טלפונים ניידים, מכונות הדפסה, מחשבים, תאי סוללות מעבדות ועוד.

עמידות באש UL-94

7 דרגות קושי ורכות, מגוון עוביים החל ב 0.3 מ"מ ועד 12.7 מ"מ

דגמים מיוחדים בעלי תאים סגורים לאיטום מושלם